5804404955676672 myyBRAND (SOLD)PRADA 1BD094 粉紅色 牛皮 肩背袋 斜揹袋 手袋 Pink Clafskin Handbag Loto/Astrale 9M023U 產品編號 9M023U 產品型號 1BD094 產品尺寸(闊x高x深) W22 x H16 x D9 cm 產品質料 牛皮 可拆式肩帶 Drop:32 cm 顏色 粉紅色 狀況 95%New 包裝 原裝塵袋及證書卡及產品小冊 買家購買前,請向職員查詢產品數目 如有任何查詢,歡迎Inbox Whatsapp (8 Product #: myybrand-(SOLD)PRADA 1BD094 粉紅色 牛皮 肩背袋 斜揹袋 手袋 Pink Clafskin Handbag Loto/Astrale 9M023U 2022-06-12 Regular price: $HKD$0.0 Available from: myyBRANDIn stock